Выбор города

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ "НФ ТІМ"

1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») описує як сайт brokfucker.com (далі – «Сайт»), управління яким здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «НФ ТІМ», код ЄДРПОУ 42658043 (далі – «Компанія») збирає, використовує та розкриває інформацію, та які можливості є у Користувача сайту стосовно такої інформації.

Наша Компанія з повагою ставиться до конфіденційної інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто є Користувачем сервісами Сайту, та прагне захищати конфіденційність персональних даних, створивши максимально комфортні та безпечні умови використання Сайту для кожного Користувача.

1.2 У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних встановлено порядок здійснення Адміністрацією сайту обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Сайту з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути з приводу використання та/або збирання персональних даних.

2. Визначення термінів

2.1 Акаунт - запис, що містить набір відомостей, які користувач передає Адміністрації сайту з метою реєстрації на Сайті.

2.2 Сайт - brokfinder.com.

2.3 База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

2.4.Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

2.5 Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку та передачу третім особам її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене під час реєстрації Акаунту на Сайті або користування послугами Сайту.

2.6 Картотека - будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами.

2.7 Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.8 Одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

2.9 Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована.

2.10 Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

2.11 Суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються.

2.12 Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

2.13 Адміністрація сайту – особи, наділені повноваженнями щодо адміністрування Сайту.

3. Збір та використання персональних даних

3.1 Володільцем та розпорядником персональних даних є Сайт.

3.2 При використанні Користувачем Сайту Адміністрація сайту здійснює збір і обробку персональних даних Користувача, а саме:

- даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування Сайтом;

- файли cookie;

- ір-адреси, онлайн-ідентифікатори пристрою, ідентифікатор браузера та технічні дані пристрою, що використовується Користувачем (роздільна здатність екрана, операційна система);

- параметри і налаштування інтернет-браузерів;

- соціально-демографічні дані, такі як: вік, стать, освіта тощо;

- назви веб-сайтів, які Користувач відвідує, та їх контент;

- дані про активність на веб-сайтах, які Користувач відвідує.

- дані про статистику відвідування Сайту та входу в Акаунт. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер Користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та перебування на Сайті.

3.3 Адміністрація сайту збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані суб'єктом персональних даних з метою використання останнім Сайту.

3.4 З метою здійснення виплати бонусів Адміністрація сайту збирає інформацію щодо банківських реквізитів Користувача в обсязі необхідному для здійснення грошового переказу.

3.5 Адміністрація сайту не збирає інформацію, до збору якої відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено певні вимоги, а саме: інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, обвинувачення у вчиненні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя.

4. Обробка та зберігання персональних даних

4.1 Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в приміщенні, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту.

4.2 Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

5. Мета збирання та використання персональних даних

5.1 Персональні дані Користувачів використовуються з метою забезпечення надання Інтернет-сервісу Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до і для виконання, в тому числі, але не виключно, законів України: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу» та ін.

6. Термін зберігання персональних даних

6.1 Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

6.2 Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути Користувачем Сайту шляхом видалення свого Акаунта на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

7. Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

7.1 При використанні Користувачем Сайту можуть бути наявні коди інших інтернет-ресурсів і третіх осіб, внаслідок чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані Користувача. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:

- системи зі збору статистики відвідувань сервісів (наприклад, лічильники Google Analytics, bigmir.net, Yandex Метрика, TNS Україна);

- системи банеропоказів (наприклад, AdRiver, Holder.);

- соціальні плагіни мереж (форумів) (наприклад, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google+, Yandex)

7.2 Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Адміністрація сайту не зберігає і не обробляє.

7.3 Якщо Користувач з якихось причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого Акаунта та очистити «Cookies» через свій браузер.

7.4 У разі згоди Користувача, Адміністрація сайту рекомендує завжди ознайомлюватися з Політикою конфіденційності та/або порядком збору та використання вказаними та аналогічними сервісами персональних даних фізичних осіб для уникнення непорозумінь чи запобігання порушення прав суб'єктів персональних даних, оскільки Адміністрація сайту не несе відповідальності в частині збору/обробки/використання зазначеними/аналогічними сервісами персональних даних.

8. Використання файлів Cookies

8.1 Використання файлів регулюється Правилами використання файлів Cookies, які розміщені на Сайті.

9. Безпека неповнолітніх

9.1 Адміністрація сайту дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, Адміністрація сайту звертається до батьків, опікунів, законних представників із проханням пояснити неповнолітнім дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Сайту.

9.2 Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Адміністрація сайту не проводить цілеспрямований збір і зберігання інформації про осіб молодше 18 років.

10. Взаємодія Сайту з третіми особами стосовно персональних даних

10.1 Адміністрація сайту не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства України, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці.

10.2 Адміністрація сайту розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Сайту.

10.3 На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Адміністрація сайту рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими можуть ідентифікувати користувача.

11. Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті

11.1 Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства України. Адміністрація сайту жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів Сайту.

12. Захист персональних даних

12.1 Сайт використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Адміністрація сайту не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами її регулювання.

12.2 Сайт забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

12.3 Адміністрація сайту надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Сайту.

12.4 Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

13. Умови доступу до персональних даних

13.1 Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

13.2 Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

13.3 Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

13.4 Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.

13.5 Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

13.6 Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

13.7 Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

14. Права суб'єкта персональних даних

14.1 Адміністрація сайту доводить до відома Користувача про його права, як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

14.2 Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка була надана Сайту відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо персональних даних, які обробляються Сайтом, будь ласка, звертайтеся до Адміністрації сайту: по електронній пошті brokfinder@gmail.com.
15. Контактні дані Компанії

15.1 Сайт brokfinder.com належить ТОВ «НФ ТІМ», яке зареєстроване та знаходиться в Україні, 65009, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Генуезька, б. 24Б, офіс 409. Компанія є хранителем щодо персональних даних користувачів. У разі, якщо у Вас виникне необхідність поставити запитання, можете зв'язатися з нами: поштова адреса: 65009, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Генуезька, б. 24Б, офіс 409,тел : +380632423751.

16. Внесення змін до Політики конфіденційності та обробки персональних даних

16.1 До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства України.

16.2 У разі якщо після внесення змін до цієї Політики Користувач не відмовиться від їх прийняття в письмовій формі та/або буде продовжувати користуватися Сайтом, це означатиме, що Користувач погоджується з відповідними змінами Політики.

16.3 Щоб уникнути будь-яких непорозумінь щодо обізнаності внесених змін, Адміністрація сайту переконливо рекомендує звертатися до цієї Політики конфіденційності регулярно.

16.4 Остання редакція станом на 2020 рік.

 

 

Поделиться:

Искать везде

Введите ваши данные и мы вам перезвоним в течении 5 минут

Ваше имя

Номер телефона