Выбор города

Публiчна оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВ «НФ ТІМ», (далі Виконавець та/або Власник) публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця brokfinder.com.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;

Виконавець/Власник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НФ ТІМ», код за ЄДРПОУ 42658043, юридична адреса: Україна, 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 24Б, оф. 409;

Сайт - інтернет-сайт brokfinder.com, які адмініструються Власником і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень (далі по тексту - Сайт);

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Власника. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником/представником такої юридичної особи;

Бізнес-користувач – Користувач-Інвестор, що використовує Сайт у бізнес-цілях, та відповідає хоча б одній із зазначених у даній Угоді ознак. Користувач може вважатися Бізнес-користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий Користувач як суб’єкт підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку, чи здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації з метою надання фінансових послуг Користувачу;

Завка/пропозиція (лот) - спеціалізована інформаційна база даних заявок/пропозицій (лотів) потенційних споживачів фінансових послуг, що розміщена у обмеженому доступі на Сайті;

Фінансова послуга - будь-яка операція, що пов'язана з наданням фінансової послуги Інвестором Позичальнику, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника та позичальника;

Послуги/сервіс brokfinder.com - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем/Власником за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), та будь-яких інших послуг, що надаються за допомогою сервісів Сайту.

Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайту, що створюється Користувачем та належить Виконавцю/Власнику, за допомогою якого Користувач може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковим записом/аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису/аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;

Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

SMS-верифікація - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду верифікації, надісланого Власником в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації.

Розміщення - це дія Користувача - публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і/або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону.

1.4. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Виконавець/Власник просить його залишити цей Сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту та його послуг. Використання послуг сайту brokfinder.com означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови.  

1.5. Починаючи використовувати будь-який сервіс Сайту, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси brokfinder.com.

1.6. Цією офертою Власник пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

1.7. Власник пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про фінансови послуги з метою, в тому числі, але не виключно, подальшим укладанням угод та послуг з іншими Користувачами.

1.8. Всі угоди укладаються між Інвесторами Користувачами безпосередньо. Таким чином, Власник не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційно-інформаційну платформу для розміщення оголошень.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ 

2.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після проходження SMS-верифікації.
У разі видалення Користувачем облікового запису, телефонний номер, який раніше використовувався для SMS-верифікації, може бути використаний Користувачем повторно не раніше 30 днів з дати видалення облікового запису. У разі блокування Власником облікового запису, телефонний номер, який використовувався для SMS-верифікації, може бути використаний повторно не раніше 1 року з дати блокування відповідного облікового запису.

2.2. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує SMS повідомлення з підтвердженням реєстрації.

2.3. Користувач має право створити обліковий запис і увійти на Сайт, використовуючи дані облікового запису в Facebook через підключення Facebook Connect, після реалізації цієї функції на Сайті. Користувач, який не зареєстрований на Сайті, для реєстрації за допомогою Facebook, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) Facebook за запитом системи, після чого зможе скористатися сервісами Сайту. Реєструючись на Сайті через підключення Facebook Connect, Користувач надає Власнику додаткові персональні дані, які обробляються Власником.

2.4. Використання можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами brokfinder.com, в тому числі цієї Угоди.

2.5. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Адміністрації.

2.6. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність своїх даних для входу на Сайт і не розкривати/передавати його третім особам.

2.7. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайти, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон, які використовуються для входу на Сайти, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

2.8. Користувач, який розміщує Заявку/пропозицію (лот) про бажання отримати позику на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про неї відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про бажані умови отримання позики та її забезпечення. 

2.9. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

2.10. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

2.11. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію, що розміщена ним на Сайті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис послуг чи пропозиції. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, анулюйте оголошення та повторно розмістіть інформацію про фінансову пропозицію.

2.12. Умови надання послуг чи пропозицій в описі. Умови надання послуг чи пропозиції, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

2.13. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно:

2.14. Власник має право перемістити, завершити або продовжити термін дії пропозиції чи фінансової послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Власника. Власник має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував фінансову пропозицію, з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства.

2.15. Користувачу заборонено:

2.15.1. Публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти / номера мобільного телефону;

2.15.2. Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;

2.15.3. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти / номерів мобільних телефонів;

2.15.4. Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

2.15.5. Публікувати оголошення, в заголовку якого містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;

2.15.6. Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, не розбірливими;

2.15.7. Публікувати оголошення з пропозицією кількох пропозицій і послуг одночасно;

2.15.8. Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

2.15.9. Розміщувати оголошення про фінансову пропозицію, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;

2.15.10. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

2.15.11. Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, послуги.

2.15.12. Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) представниками Власника, як перед, так і після розміщення.

2.15.13. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

З повним списком заборонених на Сайті товарів, послуг і пропозицій можна ознайомитися за посиланням: brokfinder.com. Власник має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Власник також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.16. Адміністрація та модератори Сайту (представники Власника) мають право:

2.16.1. Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

2.16.2. Переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

2.16.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;

2.16.4. Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання відсотків, комісій тощо, що не відповідають фактичній вартості здороження реалізації фінансовій послуги. Вартість здороження повинна бути вказана повністю за фінансову пропозицію;

2.16.5. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

2.16.6. Фото, яке демонструє майно, пропоноване Користувачем у якості забезпечення пропозиції, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені до публікації в оголошеннях Користувачів. 

2.16.7. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Власник може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

2.16.8. Власник не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів;

2.16.9. Предметом оголошень можуть бути пропозиції щодо отримання позики або надання фінансової послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цій Угоді.

2.17. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ

3.1. У разі розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Власнику право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

4.1. Власник зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Власником з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

4.4. Власник зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

4.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, яка доступна виключно після авторизації Користувача хоч би один раз, протягом сесії.

4.6. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

4.8. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

4.9. У разі подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

5.1. Оголошення Користувача може бути видалено Власником через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин:

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Власник, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Власника, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3. Щоб надати Власнику право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Власнику чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Власнику безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Власником при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Власником на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

6.4. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

6.5. Користувач зобов'язується:

6.6. Користувачу забороняється:

6.7. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

6.8. Власник зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.9. Власник може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Власник має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.10. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Власник залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.

6.11. Власник може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту, або прав третіх осіб. Власник залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.12. Власник має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди.

6.13. Власник має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.14. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку brokfinder.com які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги. Власник має право на свій розсуд припинити розгляд скарги, та/або обмежити кількість відповідей Користувачам, якими порушено умови Угоди. Оператор, який надає підтримку Користувачам по телефону, та/або відповідає на телефонний дзвінок Користувача, має право припинити дзвінок в разі загроз Користувача в сторону Оператора, Власник, нецензурної лексики, переведення розмови на особисті теми, безпредметності розмови. 

6.15. Власник залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Власник має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

6.16. SMS-верифікація. Власник має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Власник має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Власником на свій власний розсуд. Всі Користувачі, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону для входу до облікового запису/акаунта, зазначений при реєстрації.

Для проходження SMS-верифікації може використовуватися тільки номер українських операторів стільникового зв'язку (+380). Власник має право на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів. 

6.17. Власник на підставі аналізу діяльності Користувача на Сайті має право відносити Користувача до категорії «Бізнес-користувач», не залежно від того, чи Користувач відніс себе до даної категорії при публікації оголошення. Для віднесення Користувача до категорії «Бізнес» достатньо наявності в діях Користувача наміру отримати доступ до необмеженої кількості лотів

Власник відносить Користувача до категорії Бізнес-користувач для тих рубрик / підрубрик, в яких Користувач здійснив дію, передбачену цим пунктом Угоди, для всіх інших рубрик / підрубрик Користувач не набуває статусу Бізнес-користувач.

6.18. Власник має право заблокувати обліковий запис Користувача без можливості його відновлення, якщо з моменту його блокування або призупинення пройшло більше 6 (шести) місяців. Для цілей цього пункту причиною блокування (призупинення) може бути як порушення Користувачем умов Угоди користувача, так і підозріла активність в обліковому записі.

Ми змушені вдаватися до таких заходів, оскільки після закінчення 6 місяців не маємо можливість перевірити дані облікового запису, і забезпечити безпеку його використання.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

7.1. Замовлення (акцептування) платних послуг brokfinder.com здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги, в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

7.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Власника. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

7.3. Оплата Бізнес-користувачами платних послуг Власника здійснюється у наступному порядку:

- «Разова» - надає право перегляду однієї Заявки/пропозиції (лот) – 100 (сто) гривень.

- «Строкова підписка» - надає право перегляду усіх Заявок/пропозицій (лот) терміном на один місяць – 1000 (дві тисячі) гривень.

- «20» - надає право перегляду 20 (двадцяти) Заявок/пропозицій (лотів) без обмежень у часі – 500 (одна тисяча) гривень.

7.4. Повернення сплачених грошових коштів за не надані послуги здійснюється Власником в наступних випадках:

7.5. У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Власник після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.

7.6. Користувач погоджується, що підтвердженням надання послуг зі сторони ТОВ «НФ ТІМ» є Виписка з особового рахунку, яка формується Виконавцем на підставі даних, доступних на акаунті Користувача. Виконавець надає Виписку з особового рахунку тільки за запитами Користувачів.

7.7. Власник надає Акти прийому-передачі наданих послуг Бізнес-Користувачам, що є суб’єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими у порядку, встановленому законодавством України, в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, виключно через сервіс електронного документообігу «Вчасно», у разі реалізації цієї функції на Сайті.

7.8. Такий Користувач зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання Акту електронній формі підписати Акт з використанням електронного цифрового підпису і направити Власник підписаний примірник Акту, або в той же термін направити Власник мотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням причин відмови від підписання. У разі якщо в зазначений термін Користувачем не буде відправлений підписаний Акт, або мотивовану відмову від його підписання, платні послуги, надані Власником, вважаються прийнятими без зауважень щодо якості та строку надання.

7.9. Акти прийому-передачі наданих послуг надаються Бізнес-Користувачам, що є суб’єктами підприємницької діяльності тільки у випадку оплати послуг безпосередньо Власнику, без використання послуг платіжних провайдерів.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Власник, в тому числі її керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень - Користувача та інші дані.

8.2. Власник не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є інформаційно-комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації свої пропозиції та надовати фінансові послуги відповідно до діючого законодавства країни де відбувається угода між Користувачами і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

8.3. Власник не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Власник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

8.4. Власник не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними пропозиції, майно або фінансові послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно як без так й залученням Власника.

8.5. Власник не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Власник та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

8.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Власника.

8.7. Власник закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Власника має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Власник не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

8.8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, або фінансова послуга є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення їх Сайті. Власник не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайті. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

8.9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і як без так й з втручанням з боку Власник, а також звільняє Власника (також й афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими особами, засновниками і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

8.10. Бездіяльність з боку Власника в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Власника права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Власника від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

8.11. Користувач має право повідомити Власника про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись посиланням www.brokfinder.com. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Власник на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

8.12. Власник не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

8.13. Власник не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

8.14. Ні за яких умов Власник, його засновники, керівництво, співробітники та агенти - не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Власник був попереджен про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

8.15. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Власником агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

8.16. Власник несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених застосовним законодавством.

8.17. Власник не несе відповідальності за збереження інформації з акаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Власника.

9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

9.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

9.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Власника і пояснення причин.

9.3. У разі якщо Власником були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

9.4. Розірвання Угоди з боку Власника може статися у випадках:

9.5. Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Власнику, в тому числі її репутації, або користувачам;

9.6. Інші дій, які суперечать політиці Власника;

9.7. Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Власника відповідного рішення.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

10.1. З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Власником в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://brokfucker.com/page/terms.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано на електронну адресу, надану Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті, та / або у формі SMS-повідомлень, Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту, або надіслати відповідне повідомлення в Службу підтримки Сайту.

11.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті і/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Сайті.

11.3. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу, та / або SMS-повідомлень, Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем, в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача. Значок «телефону» в обліковому записі Користувача дозволяє Користувачеві управляти розсилкою SMS-повідомлень, Viber-повідомлень і Push-повідомлень на телефон.

11.4. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

11.5. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

11.6. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

11.7. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди. 

Поделиться:

Искать везде

Введите ваши данные и мы вам перезвоним в течении 5 минут

Ваше имя

Номер телефона